Project Manager

34 Láng Hạ, Dong Da, Ha Noi
See map
45 days ago

The Job

I. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

• Thiết lập các Mục tiêu của Bộ phận/Mảng công việc được phân công theo định hướng hoạt động của đơn vị

và giám sát thực hiện.

• Gắn kết và đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho việc thực thi các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được các mục tiêu

đề ra hàng năm.

II. Giám sát, quản trị và tổ chức công việc hoặc úy quyền cho các nhân sự dưới quyền thực hiện các nhiệm vụ

theo mảng chức năng công việc được phân công bao gồm một hoặc nhiều nội dung, nhưng không giới hạn các

nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

• Xây dựng các đề án CNTT ứng dụng trong Công ty

• Đáp ứng nhu cầu về hệ thống CNTT phục vụ quản trị và kinh doanh của MBAL

• Quản trị dự án CNTT được triển khai tại Công ty

• Triển khai dự án thành công, giảm thiểu chi phí.

• Đầu mối thực hiện phân tích các yêu cầu từ các đơn vị nghiệp vụ.

• Chuyển đổi các yêu cầu từ các khối kinh doanh, nghiệp vụ thành dữ liệu đầu vào cho các hệ thống CNTT.

• Đưa các thiết kế, giải pháp để phát triển và ứng dụng.

• Cung cấp các giải pháp để hiện thực hóa các yêu cầu từ khối kinh doanh, nghiệp vụ thành các chức năng cụ

thể trên hệ thống, ứng dụng CNTT.

• Kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm và dịch vụ CNTT đã được triển khai.

• Đưa ra các giải pháp cải tiến, bài học kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT.

III Quản trị và phát triển đội ngũ, phát triển bản thân

• Bố trí, sắp xếp nguồn lực nội bộ hợp lý

• Phát huy sở trường, khả năng và cam kết công việc.

• Trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ và hỗ trợ công tác tuyển dụng cho Công ty

• Tạo ra đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, chú trọng chăm sóc khách hàng.

• Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh

• Nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cũng như truyền đạt được tư duy văn hóa cung cấp dịch vụ và thực

thi nhanh hướng đến khách hàng.

IV Nhiệm vụ và trách nhiệm khác

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham 10 gia dự án, góp ý quy

trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

• Hỗ trợ nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ chung của MBAL và thử thách tạo nguồn cán bộ.

• Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các

sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/hoặc tập thể thực hiện không đúng.

Your Skills and Experience

Trình độ học vấn

• Tốt nghiệp đại hoc, trên đại hoc chuyên ngành CNTT,Điện tư viễn thông, Toán tin

• Kỹ năng tiếng anh tốt (Nghe, nói, đọc, viết)

Kinh nghiệm chuyên môn:

• Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị dự án hoặc tương đương

• Hiểu, nắm vững các nghiệp vụ của ngành ngân hàng, bảo hiểm; Nắm bắt, điều phối được việc phối hợp công

việc trong đơn vị có quy mô lớn hơn 10 người; Có kiến thức về các quy trình, tiêu chuẩn của thế giới về

CNTT như CMMI, ITIL, ISO 27000...

• Đạt chứng chỉ PMP là một lợi thế