Project Manager

Itaxa Building, 19 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Company trip, free luch
 • Annual health check
 • Working in active and challenging environment;

The Job

Giữ vai trò chủ chốt hỗ trợ Công ty trong việc liên tục cải tiến công tác giảng dạy và học tập thông qua việc sử dụng các công cụ công nghệ thực hành tối ưu nhất.

Nhân viên chịu trách nhiệm chuyên môn trong việc phát triển và thực hiện các ứng dụng công nghệ học tập và duy trì nhận thức về những thay đổi trong công nghệ học tập để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và đánh giá.

Mô tả công việc

 • Làm việc trực tiếp với BGĐ để xác định và phát triển chiến lược nhằm đem lại hiệu quả trong việc giảng dạy và học tập;
 • Tư vấn và hỗ trợ cho nhân viên Công ty về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến những ứng dụng của việc áp dụng công nghệ học tập trong thực tế công việc của nhận viên;
 • Giám sát việc quản lý hàng ngày các dự án giảng dạy và học tập đang thực hiện;
 • Kết hợp với BGĐ và các đối tác chiến lược liên quan đến việc triển khai và phát triển các dự án dạy và học CNTT mới;
 • Phát triển, thực hiện kế hoạch và phân tích tiến độ dự án;
 • Lên kế hoạch tuyển dụng và đạo tạo nhân viên để phát triển nhóm;
 • Thực hiện những công việc phát sinh theo yêu cầu của BGĐ .

Your Skills and Experience

 • Có kiến thức liên quan; ưu tiên ứng viên có bằng cấp chuyên về khoa học máy tính từ Anh và Mỹ
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
 • Kỹ năng quản lý vi mô và vĩ mô
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến