PHP Developer

Robot Tower, 308-308C Dien Bien Phu, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh
See map
7 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Can-do attitude
  • Young, dynamic team
  • Off-scheme promotions

The Job

• Xây dựng Web Platform cho khách hàng Big C, Nguyen Kim, WallstreetVietnam, Vietnam Airline…
• Code - Test - Debug các tools theo yêu cầu về việc phát triển dự án/dự án mới với ngôn ngữ PHP - Framework: Laravel, Zend framework.
• Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới với Front End, Back End để áp dụng/phát triển dự án.
• Tối ưu hóa, cải tiến hệ thống Source Code của các dự án theo từng giai đoạn, thời điểm
• Nghiên cứu và code các ngôn ngữ khác theo yêu cầu của Tech lead và dự án. Phân tích và đưa ra giải pháp tối ưu cho từng tính năng sao cho khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng

Your Skills and Experience

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển Web HTML5, CSS3, Javascript, Boostrap, Responsive, Back End với ngôn ngữ PHP;
• Thành thạo các PHP frameworks Laravel và CSS Framework - Bootstrap là một lợi thế;
• Nắm vững mô hình lập trình MVC, OPP, Webservice, RESTful API, ...
• Có kinh nghiệm lập trình Font-End: HTML5, CSS3, Java Script, Ajax, JQuery
• Có kinh nghiệm về Vuejs, Reactjs là lợi thế.
• Có kinh nghiệm quản trị hệ điều hành Linux là một lợi thế;
• Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống phần mềm;
• Có kinh nghiệm về việc tích hợp social vào dự án và các services của Google, Facebook,…;
• Làm việc nhóm tốt, hòa đồng và chăm chỉ.
• Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
• Có khả năng xử lý vấn đề, có tinh thần trách nhiệm
• Ham học hỏi, tìm hiểu
• Luôn nhiệt tình với công việc

Why You'll Love Working Here

• Monday to Friday, from 9am to 6pm (with 1 hour for lunch). 
• Occasionally work at home. 
• For the most motivated employees, promotions will be available