PHP Developer (Laravel, Wordpress)

Ho Chi Minh
See map
Expired

The Job

  • Thực hiện các dự án/ các chương trình về Digital Marketing: Web development, hỗ trợ team xây dựng các hoạt động Social Media (bao gồm Social Network).
  • Phát triển lập trình nội bộ với ngôn ngữ PHP (Laravel, WordPress)

Your Skills and Experience

  • Có kinh nghiệm 2 năm lập trình PHP
  • Tiếng Anh chuyên ngành

Why You'll Love Working Here

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương