Office Office Flor Meeting Room

2 PHP Developer (Laravel, SQL)

Entetsu Việt Nam
7th Floor TTC Tower, 19 Duy Tan St., Dich Vong Hau Ward, Cau Giay, Ha Noi
5 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Được cấp máy tính riêng cấu hình cao
  • Lương thưởng theo năng lực
  • Tham gia BH tai nạn & BH chăm sóc sức khỏe UIC

Job Description

- Xây dựng hệ thống thương mại điện tử, hệ thống nghiệp vụ business, hệ thống về bất động sản, .v.v

Your Skills and Experience

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với PHP, biết sử dụng 1 PHP framework (Laravel, CakePHP, Yii…)
- Nắm vững mô hình MVC trong PHP
- Sử dụng thành thạo Git và các tool quản lí source code(SVN, CVS)
- Sử dụng thành thạo các tool quản lí dự án (Redmine, prismy, …)
- Nắm vững OOP và các giải thuật cơ bản
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với SQL/NoSQL
- Có hiểu biết về server.
- Có khả năng làm việc với áp lực cao.

Why You'll Love Working Here

・ Làm việc 5 ngày / tuần                                                       

・Văn phòng mới, cơ sở vật chất hiện đại, được cấp máy tính riêng cấu hình cao                                         

・ BHXH theo quy định nhà nước và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe UIC                                                                      

・ Lương thưởng theo năng lực, xét tăng lương hàng năm                                                                                              

・ Teambuilding, du lịch công ty   

ENTETSU VIETNAM - ALWAYS CHALLENGING OURSELVES