PHP Developer (JavaScript, HTML5)

32 - lô TT02 - HD Mon City, 4 Hàm Nghi, Nam Tu Liem, Ha Noi
See map
4 days ago

The Job

• Tham gia nhóm phát triển cũng như viết các modules, plugin mã nguồn mở áp dụng thanh toán trên mã nguồn mở trên WordPress, Joomla, OpenCart, Magento… cũng như trên mô hình MVC trong PHP

• Tự phân tích viết code và phát triển source web & database theo yêu cầu của công ty.

• Phát triển các ứng dụng phần mềm theo yêu cầu của công ty.

• R&D (nghiên cứu và phát triển) nhằm áp dụng các kỹ thuật làm web mới cho công ty.

Your Skills and Experience

Bắt buộc:

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với PHP và 1 năm kinh nghiệm làm việc với 1 trong các hệ thống như woocomeece, magneto, shopify, opencart

• Thành thạo các ngôn ngữ thiết kế Web: Html, Css, Javascript;

• Quen thuộc với RESTful APIs;

• Sử dụng thành thạo công cụ quản lý source code version như là Git;

Lợi thế hơn nếu bạn có kinh nghiệm:

• Có kinh nghiệm phát triển dApps trên nền tàng blockchain

• Có kinh nghiệm làm việc với các Infrastructure AWS, GCP, Azure;

• Có hiểu biết về Linux, Docker;