PHP Developer (full stack)

Ho Chi Minh , District 1, Nguyễn Thị Minh Khai
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

  • Dự án chất lượng, nhiều cơ hội phát triển
  • Chế độ tốt
  • Hỗ trợ phát triển bản thân

The Job

1. Tham gia vào các dự án web application cho thị trường Mỹ hoặc Nhật
2. Front và back end (HTML, CSS, Javascript, PHP, Database)
3. Làm việc với các framework
4. Project team size: 10

Your Skills and Experience

1. 2 năm kinh nghiệm trở lên
2. Thành thạo HTML, CSS, Javascript, PHP
3. Thành thạo 1 trong các cơ sở dữ liệu: SQL server, My SQL, Oracle, Postgres
4. Tư duy logic tốt

Why You'll Love Working Here

1. Dự án chất lượng, nhiều cơ hội phát triển
2. Chế độ tốt (lương tháng 13, bonus, du lịch, bảo hiểm, bóng đá, party ...)