PHP Dev(Laravel, VueJS, JavaScript)

PAXCREATION CO., LTD
158 Đào Duy Anh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
12 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Chế độ tăng lương 1 hoặc 2 lần/ năm theo năng lực
 • Môi trường làm việc thoải mái, linh động
 • Khóa học tiếng Nhật (free) trong giờ làm việc

Job Description

 • Chỉnh sửa hoặc phát triển chức năng mới của sản phẩm web, web-aplication theo thiết kế sẵn có từ khách hàng
 • Đọc & hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án mới để nắm vững quy trình nghiệp vụ hoặc tài liệu yêu cầu từ khách hàng.
 • Tham gia cùng với các member khác trong team để test, debug.
 • Thực hiện theo đúng yêu cầu của trưởng dự án và hợp tác tốt với các thành viên còn lại trong team.
 • THỜI GIAN MONG MUỐN NHẬN VIỆC: Càng sớm càng tốt

Your Skills and Experience

Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Kỹ năng cần có: 

 • PHP
 • MySQL
 • Node JS
 • Laravel 5 (PHP Framework)
 • Javascript
 • Vue JS
 • Rest API

Kỹ năng khác (nếu có) để deal lương cao hơn:

 • Nuxt JS, HTML, CSS, Nginx, AWS

Why You'll Love Working Here

 • Môi trường làm việc cực kỳ thoải mái & thân thiện.
 • Lương được thỏa thuận theo nguyện vọng & năng lực.
 • Công ty dự kiến mở khóa học tiếng Nhật trong giờ làm.
 • Du lịch công ty hàng năm
 • Chế độ tăng lương 1 năm 1 lần hoặc 2 lần 1 năm dựa theo năng lực.
 • Công ty mẹ đặt tại Tokyo, Osaka hiện nay có 2 member người Việt Nam đang onsite.

Paxcreation Co., Ltd