Phát triển Ứng Dụng (Java, C#, SQL)

Sailing Tower Building, District 1, Ho Chi Minh
See map
18 days ago

The Job

 • Phát triển, nâng cấp và  tích hợp các ứng dụng
 • Phát triển và vận hành giải pháp và triển khai ứng dụng doanh nghiệp: share point, e-office, eHr, e-Learning, deb collection, ...
 • Phát triển và vận hành các ứng dụng xếp hạng tín dụng, thu hồi nợ,…
 • Phối hợp, đề xuất các giải pháp nghiệp vụ.
 • Đưa ra các giải pháp công nghệ
 • Báo cáo công việc với cấp trên.

Your Skills and Experience

Bằng cấp và kinh nghiệm/ Kiến thức và kĩ năng/ Ngôn ngữ:

 • Tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học chuyên ngành về khoa học máy tính, CNTT.
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ ORACLE, MS SQL Server
 • Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ phát triển phần mềm hướng đối tượng: Java, C#
 • Có kinh nghiệm với SharePoint là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm về Deb Collection là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệp về javascript: JQuery, Angularjs.
 • Ưu tiên đã từng tham gia làm sản phẩm website hoàn chỉnh bằng công nghệ .NET
 • Tiếng Anh - Ưu tiên