19 oracle dba jobs in Vietnam for you

Quản trị CSDL (DBA mức 2, Oracle, SQL)

Ha Noi

Database Developer (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

6 .NET Dev (Netcore, Oracle)

Ha Noi

7 CV Qtrị ứng dụng mức 2 (SQL, Oracle)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

46 Developers (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

05 Java Developers (Oracle/SQL)

Ho Chi Minh
 • Happy Hour hàng tháng
 • Được đào tạo học tiếng Nhật
 • Cơ hội công tác ở Nhật

03 .NET Developers (AngularJS, Oracle)

Ha Noi

Database Administrator (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Backend Developer (Java, Spring, Oracle)

Ho Chi Minh

Senior ETL Developer (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Data Warehouse ( Open Source/Licence)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

2 CVC/CVCC Vận Hành Ứng Dụng (Linux/SQL)

Ha Noi

IT - System Intergration Specialist

Ho Chi Minh

Business Analyst- Up to 1500$

Ha Noi

Technology Solution Development

Ho Chi Minh

.NET Dev (AngularJS, Oracle)

Ha Noi

Java Developer up to 1500$

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Business analyst Leader

Ha Noi

03 Java Developers (Spring) $1000-$2000

Ha Noi

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.