Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some oracle jobs for you.

05 Java Devs (Core, Web)(Spring, Oracle)

Ha Noi
 • Lương 13,thưởng Quý, Lễ Tết
 • Build bạn lên vị trí nòng cốt
 • Làm việc với các hệ thống lớn

Core System (System Admin, SQL, Oracle)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Data analyst (Database, MySQL, Oracle)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Database Analyst (Oracle, Linux)

Ha Noi

Senior Java Dev (J2EE,Oracle) ~ $2.000

Ho Chi Minh

Database Administration (Oracle, MS SQL)

Ho Chi Minh

System Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

Fullstack Java Developer (MySQL/Oracle)

Ha Noi
 • 300% Fixed Bonus (base-salary)
 • Attractive salary package
 • Professional environment

System Admin (Oracle, Linux)

Ha Noi

10 Developers (Java, .NET, Oracle)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Free English Class

Oracle Developer (Database, SQL)~ $1,000

Ho Chi Minh

Oracle Developer (PL SQL, Database)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Database Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

IT Support (Oracle, SQL) - Up to $900

Ho Chi Minh

Vận hành ứng dụng (Linux, Oracle, SQL)

Ha Noi

Application Developer(Java, C#, Oracle)

Ho Chi Minh
 • Lương, thưởng cạnh tranh
 • Trợ cấp chi phí học ngoại ngữ
 • Khám sức khỏe & du lịch hè

Database Analyst (SQL, Oracle)

Ha Noi

Analyst Developer (Database, MySQL)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.