Oracle Database Administrator (DBA)

Nguyễn Trung Ngạn Street, District 1, Ho Chi Minh
See map
Tòa nhà Lucky building, 81 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cau Giay, Ha Noi
See map
10 days ago

Job Description

 • Recruitment: 01 senior DBA working in District 10, HCM  and  01 junior DBA working in Hanoi
 • Working and supporting together with Korean DBA experts
 • Install, configure, administer and upgrade, maintain Oracle database system
 • Register, control user access and maintain system security
 • Ensure compliance with the database vendor-licensed agreement
 • Monitor and optimize database performance
 • Manage and monitor, plan the backup and restore of database information

 

 • Tuyển dụng: 01 senior DBA làm việc tại Q.10, HCM01 junior DBA làm việc tại Hà Nội
 • Làm việc, hỗ trợ cùng với chuyên gia DBA Hàn Quốc
 • Cài đặt, cấu hình, quản trị và nâng cấp, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle
 • Đăng ký, kiểm soát quyền truy cập của người dùng và duy trì bảo mật hệ thống
 • Đảm bảo tuân thủ thỏa thuận do nhà cung cấp cơ sở dữ liệu cấp phép
 • Giám sát và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu
 • Quản lý và giám sát, lập kế hoạch sao lưu và phục hồi thông tin cơ sở dữ liệu

Your Skills and Experience

 • DBA in HCM: At least 5 years of experience in DB (Oracle). Can use English in daily work
 • DBA in Hanoi: At least 3 years of experience in DB (Oracle)
 • Have DBA certification such as Oracle OCA, OCP, OCM.

 

 • DBA tại HCM: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về DB (Oracle). Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày
 • DBA tại Hà Nội: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về DB (Oracle)
 • Có chứng chỉ DBA như Oracle OCA, OCP, OCM.

Why You'll Love Working Here

 • Salary:
 • Senior DBA in HCM: up to 40.000.000 VND/month (gross)
 • Junior DBA in Hanoi: up to 30.000.000 VND/ month (gross)
 • Maintaining a good welfare policy during Covid's time.
 • Competitive salary, worthy of the capacity to contribute.
 • Working from Monday to Friday.
 • Tourism, teambuilding, annual health check.
 • Working with Korean experts and Vietnamese staff who is young and dedicated to the job.
 • A dynamic work environment that respects personal development,  fair and encourages creativity.
 • Colleagues are friendly and willing to help each other.
 • Social insurance, health insurance, unemployment insurance under insurance law and other welfare regimes under labor law.

 

 • Mức lương:
 • DBA senior tại HCM: up to 40.000.000 VND / tháng (gross)
 • DBA Junior tại Hà Nội: up to 30.000.000 VND / tháng (gross)
 • Duy trì chính sách phúc lợi tốt trong thời gian của Covid.
 • Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.
 • Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 • Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Được làm việc với các chuyên gia Hàn Quốc và đội ngũ nhân viên Việt Nam trẻ trung, tâm huyết với công việc.
 • Môi trường làm việc năng động, tôn trọng sự phát triển cá nhân, công bằng và khuyến khích sự sáng tạo.
 • Đồng nghiệp thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.
 • BHXH, BHYT, BHTN theo luật bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo luật lao động.