Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some new jobs for you.

C#/ Android Developer - Work in Korea

Others

[Nha Trang] Fullstack C#, Angular

Others
Ho Chi Minh

System QA Engineer (Singapore based)

Ho Chi Minh
Others
 • Work in Singapore, > $3,500
 • 18 days annual leave
 • Yearly performance bonus

10 Server Developers (Go/ Python/ Java)

Ho Chi Minh
Others
 • Work in Singapore, > $3,500
 • 18 days annual leave
 • Yearly performance bonus

Mobile app developer (Android/ iOS)

Ho Chi Minh
Others

Sr Full-stack Developer(PHP, JavaScript)

Others

Jr Mobile Apps Developer (iOS, Android)

Others

Front-end Dev (JavaScript, HTML, CSS)

Others

02 Developers (C++)

Others

Oracle Engineer (SQL, Linux)

Ha Noi
Others

UI-UX Designer (HTML5)

Others

Sr Backend Developer(JavaScript, NodeJS)

Others

Developers (Java, iOS, Android) ở Tokyo

Others
Ha Noi
 • Mức lương cao theo năng lực
 • Tiếng Nhật tiến bộ nhanh chóng
 • Học hỏi các kỹ thuật hiện đại

.NET Developer (Cần Thơ, Quy Nhơn,TpHCM)

Ho Chi Minh
Others
 • Được đào tạo tiếng Nhật
 • Môi trường trẻ, văn hoá Nhật.
 • Lương, thưởng tương xứng.

[Hot] 2 .NET Dev (SQL, ASP.NET)

Ha Noi
Others

Software Director (SAP, ERP)

Others

IT Network Administrator

Others

IT Manager

Others

Lập trình viên C++/C# [Đồng Nai]

Others
Ho Chi Minh

Tester

Others

Company Spotlight

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle