Online Banking Developer (Java, C#, CSS)

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
Ho Chi Minh
9 days ago

The Job

 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ và phát triển các ứng dụng ngân hàng trực tuyến.
 • Phát triển các ứng dụng, tính năng mới cho website, ngân hàng điện tử và cổng thanhtoán trực tuyến;
 • Phối hợp với các thành viên trong dự án hoặc phòng ban khác để hoàn thành công việc được giao;
 • Thực hiện hỗ trợ theo đúng SLA đã được thống nhất;
 • Nghiên cứu và cải tiến quy trình vận hành;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin;
 • Có tối thiểu 2 năm (Chuyên viên cao cấp) / 1 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm về IT trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng với vai trò phát triển website, Internet banking hoặc cổng thanh toán trực tuyến;
 • Có tối thiểu 3 năm (Chuyên viên cao cấp) /2 năm (Chuyên viên chính kinh nghiệm về các ngôn ngữ như: C#, Java, HTML/CSS, Javascript, XML, XPath, PL/SQL
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MySQL
 • Có kinh nghiệm làm việc với webserver/application server: WebSphere portal, WebLogic, IIS, Tomcat;
 • Tiếng Anh – lưu loát.