10 nosql jobs in Ha Noi

Backend Developer (Python, NoSQL, OOP)

Ha Noi
  • Teambuilding hàng năm
  • Lớp học nâng cao trình độ
  • Tối thiểu 13 tháng lương

10 Back-end Developers (Golang/Python)

Ha Noi
  • Chuyên gia đầu ngành
  • Cơ hội phát triển nhanh
  • Môi trường năng động sáng tạo