Network Engineer (Linux/SQL/MySQL)

Tòa nhà Thái Bình - Ngõ 19 Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi
See map
13 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
  • Môi trường làm việc năng động, dẫn đầu thị trường

The Job

- Quy hoạch và thiết kế hạ tầng cho toàn bộ các ứng dụng CNTT trong Tập đoàn Viettel ( tại thị trường VN và 10 nước trên Viettel đầu tư trên thế giới).

- Nghiên cứu và thử nghiệm các  xu thế công nghệ mới nhất trên thế giới về hạ tầng CNTT (máy chủ, thiết bị lưu trữ, cloud platform (openstack,Vmare …), Bigdata platform , các ảo hóa, container … platform..), đề xuất xây dựng lộ trình áp dụng công nghệ trong mạng lưới.

- Thẩm định đánh  giá đưa ra các giải pháp tối ưu về  hạ tầng CNTT.

- Thực hiện triển khai, cài đặt hệ thống máy chủ, thiết bị sao lưu, lưu trữ, hệ thống CSDL (oracle/mysql/mssql), các hệ thống ảo hóa.

- Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu hệ thống quản lý.

Your Skills and Experience

- Hiểu biết về kiến trúc hệ thống mạng máy tính, máy chủ, các hệ điều hành Linux, Window Server, các hệ quản trị CSDL SQL server, Oracle, MySQL .

* Ưu tiên:

- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án/sản phẩm, xây dựng giải pháp, kiến trúc hạ tầng mạng CNTT đáp ứng các bài toán dịch vụ lớn.

- Ưu tiên các ứng viên có >1 năm kinh nghiệm làm về giải pháp an toàn thông tin (ATTT), quy hoạch triển khai hệ thống đảm bảo ATTT, từng tham gia đánh giá ATTT cho các đơn vị, tổ chức khác.

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ liên quan đến như CCNA, CCNP, CISSP, RHCE, OCA, OCP, Bigdata.

Why You'll Love Working Here

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu, hiện nay đang quản lý, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông trong nước và hàng chục Công ty thị trường trên thế giới do Viettel đầu tư.

Hiện nay Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đang đảm nhiệm công tác quản lý, xây dựng các hệ thống BigData lớn với dữ liệu lên tới hàng chục petabytes cùng với hàng nghìn máy chủ và các giải pháp xử lý dữ liệu, BigData đến từ các vendor lớn như Dell-EMC, HP, IBM…