.NET Developer (C#, HTML5, CSS)

Ha Noi , Nam Tu Liem, Keangnam Hanoi Landmark Tower
See map
Ho Chi Minh

The Job

Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm của Công ty trên nền tảng NET:

  • Lập trình
  • Hỗ trợ trưởng nhóm trong việc phân tích, thiết kế.

Your Skills and Experience

- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình sau:

  • C#.NET;
  • NET, HTML, CSS, AJAX;
- Tiếng Anh: đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật;
- Ưu tiên những người có chứng chỉ MCP về phát triển phần mềm.

Why You'll Love Working Here

  • Lương: 10-20 triệu/tháng
  • Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển với tốc độ rất cao;
  • Ứng viên được tham gia các dự án lớn, sử dụng công nghệ, kỹ thuật mới nhất;
  • Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án;
  • Chế độ đãi ngộ rất tốt, thu nhập cao hơn thị trường ít nhất 50%.