Mobile dev ( React Native, Flutter )

1 Pham Huy Thong, Ba Dinh, Ha Noi
See map
4 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Friendly, flexibility working environment.
  • Work with multinational members and clients
  • Opportunity to DEVELOP your ideas from ZERO.

Job Description

 

- Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile từ đầu phục vụ nghiên cứu thị trường.

- Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án lập trình ứng dụng.

- Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới phục vụ các nhu cầu của công ty.

- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của cấp trên và các văn phòng khác của Syno 

 

Your Skills and Experience

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển Mobile App, React Native hoặc Flutter, iOS, Android

- Có hiểu biết tốt về  Architecture components, Design Pattern.

- Đam mê phát triển sản phẩm.

- Căn bản lập trình và tư duy thuật toán tốt.

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh. 

- Có kinh nghiệm phát triển API là một lợi thế 

Why You'll Love Working Here

- Salary: From 900$~ (Depends on the background and experience.)

- Opportunity to work at Japan or Europe office.

- Global Working Environment. You can enjoy the working experience with various team member and clients from multiple countries in the world.

- Startup experience. This position is design for those who want to build up their own company in the future.

- Flexible working time.

- Opportunity to build up your own team and become Key member of Syno Vietnam.

- All insurances according to Vietnamese Labor law.