Mobile Apps Developers (iOS, Android)

Tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Cau Giay, Ha Noi
See map
11 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Môi trường trẻ, năng động, 92 - 99
 • Du lịch hè hàng năm, Team building tại resort
 • CLB Bóng đá, AOE, Half Life

The Job

 • Lập trình trong các dự án gia công phần mềm cho khách hàng trong và ngoài nước, sử dụng Android hoặc iOS
 • Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
 • Tham gia quản lý hay đào tạo nhóm nếu có khả năng phù hợp

Your Skills and Experience

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình bằng Android hoặc iOS
 • Sử dụng tốt công cụ quản lý source với Git
 • Với dev Android, ưu tiên kinh nghiệm lập trình với Kotlin
 • Với dev iOS, ưu tiên kinh nghiệm lập trình với Swift

Why You'll Love Working Here

 • Thưởng Dự án/Lễ Tết/Sinh nhật
 • Du lịch hè hàng năm, Team building tại resort, villa
 • CLB Bóng đá, AOE, Half Life
 • Môi trường trẻ, năng động, 92 - 99
 • Đào tạo kỹ năng mềm
 • Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc
 • Ngày phép: 12 ngày/năm
 • Trợ cấp ăn trưa