Mobile Apps Developer (Android, iOS)

106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi
See map
16 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Nhân viên mới được cấp Laptop xịn để làm việc
  • Môi trường thân thiện, hòa đồng
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Job Description

• Tham gia dự án với vai trò Lập trình viên Mobile.

• Tham gia lập trình xây dựng sản phẩm phần mềm Quản lý khách hàng với công nghệ mới nhất Việt Nam.

• Dự án được thực hiện theo mô hình Micro Service

• Thực hiện Coding, Unit test, Functional test cho phần việc của mình

• Tham gia training nghiên cứu trao đổi công nghệ định kỳ với thành viên trong team

Your Skills and Experience

- Tốt nghiệp ngành CNTT hoặc lĩnh vực kỹ thuật liên quan

- Nắm vững một trong các ngôn ngữ lập trình Android, iOS.

- Thành thạo objective C, Swift; các framework: UIKit, StoreKit, MessageUI,CFNetwork, CoreData.

- Thành thạo Java Android, Kotlin. Có kinh nghiệm về RESTful, RxJava, RxAndroid, MVC, Dagger2, Retrofit, SQLite, Realm.

- Có kinh nghiệm về lập trình hướng đối tượng OOP, SOAP service.

- Có kinh nghiệm làm việc với Sqlite, MSSQL Server, MySQL, MongoDB

- Có kinh nghiệm tối ưu hóa performance và tối ưu hóa cho các loại device khác nhau.

- Hiểu biết về logic, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, design pattern.

- Có thể sử dụng tiếng Anh để phục vụ công việc

- Ưu tiên ứng viên có sản phẩm demo trực tiếp hoặc up lên Appstore/CH Play.