Mobile App Dev (iOS /Android/Kotlin)

78 Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi
See map
17 days ago

The Job

## Công việc

 • Tham gia xây dựng hệ thống dạy học trực tuyến.
 • Ứng dụng AI vào phát triển các solutions trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, kết nối (matching). (Không yêu cầu phải biết về AI.)

Your Skills and Experience

## Kinh nghiệm

 • Có ít nhất  2 năm kinh nghiệm về iOS hoặc Android(Kotlin)

## Có hiểu biết, kinh nghiệm sau là lợi thế

 • Có kinh nghiệm Flutter
 • Đã từng sử dụng dịch vụ FireBase

## Kỹ năng mềm:

 • Nhiệt tình, ham học hỏi, cởi mở trong giao tiếp

Why You'll Love Working Here

## Cơ hội bản thân:

 • Môi trường làm việc trẻ - vui vẻ - năng động
 • Cùng làm việc với khách hàng đội ngũ chuyên nghiệp bên Nhật Bản thông qua cầu nối công ty mẹ bên Nhật
 • Cơ hội sang công tác tại Nhật Bản

## Chính sách:

 • Công ty đóng Bảo hiểm Y Tê, Bảo Hiểm Xã hội.
 • Phụ cấp: team building, nghỉ hè, tiền lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả dự án.