Tester (PHP, Java, QA/QC)

Hoang Cau, Dong Da, Ha Noi
See map
3 days ago

The Job

 • Tham gia test/kiểm thử các dự án/sản phẩm/dịch vụ của Công ty trên nền tảng Web và Mobile App.
 • Phối hợp với bộ phận BA và Phát triển phần mềm để hiểu rõ yêu cầu dự án, mục tiêu/mục đích kiểm thử;
 • Xây dựng kịch bản kiểm thử;
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm thử;
 • Phối hợp với đối tác và các bộ phận liên quan dự án tiến hành kiểm thử theo kịch bản đã được phê duyệt.
 • Đưa ra bản báo cáo phân tích kết quả kiểm tra và báo cáo lỗi.
 • Phối hợp/Hỗ trợ Phát triển phần mềm làm rõ kết quả kiểm tra và theo dõi việc xử lý/khắc phục lỗi.
 • Nghiên cứu các công cụ hỗ trợ kiểm thử, đánh giá và đề xuất áp dụng.

Your Skills and Experience

Yêu cầu tối thiểu:

 • Có hiểu biết và nắm được quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử, các kỹ thuật test.
 • Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java, PHP…
 • Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

<Có thể nhận sinh viên năm cuối các trường Kỹ thuật vào thực tập và hướng dẫn Kiểm thử>

Ưu tiên:

 • Đã từng tham gia các dự án liên quan Tài chính – Ngân hang, Bưu chính – Viễn thông, Thương mại điện tử.
 • Có hiểu biết về kiểm thử hiệu năng và kiểm thử xâm nhập.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm/công cụ quản lý lỗi;
 • Có khả năng quản lý và đặt ưu tiên cho nhiều dự án khác nhau cùng một lúc;

Why You'll Love Working Here

 • Ứng viên được tuyển dụng sẽ có cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động
 • Mức lương: Thỏa thuận tại thời điểm phỏng vấn 
 • Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc
 • Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của ứng viên.
 • Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định