Lập trình viên ASP.NET, Java, HTML/CSS

Sailing Tower Building, District 1, Ho Chi Minh
See map
35 days ago

The Job

Mục tiêu:

Chịu trách nhiệm phát triển các ứng dụng ngân hàng lõi, tham gia hoạt động duy trì ổn định, bảo trì các ứng dụng liên quan đến corebanking. 


Trách nhiệm chính:

 1. Phát triển, nâng cấp và tích hợp các ứng dụng
 2. Phát triển và cập nhật tài liệu về giải pháp và triển khai ứng dụng ngân hàng: hệ thống thẻ
 3. Phối hợp, đề xuất các giải pháp nghiệp vụ.
 4. Đưa ra các giải pháp công nghệ
 5. Báo cáo công việc với cấp trên.

Your Skills and Experience

Bằng cấp và kinh nghiệm/ Kiến thức và kĩ năng/ Ngôn ngữ:

 1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về khoa học máy tính, CNTT.
 2. Phát triển thành thạo trên Oracle, PL/SQL (Procedure, package, Job …)
 3. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình: ASP.Net Core 2, ASP.Net MVC, Angular, Java, cắt HTML/CSS, …
 4. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống thẻ: Am hiểu về ISO message, EMV, ATM, POS, tích hợp các kênh thanh toán với hệ thống thẻ.
 5. Có hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng lõi là một lợi thế.
 6. Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
 7. Tiếng Anh - Ưu tiên;