Kỹ sư Phát triển phần mềm

Ha Noi, Other, Ha Noi
See map
19 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
  • Môi trường làm việc năng động, dẫn đầu thị trường

The Job

Vị trí tuyển dụng cho Trung tâm Phát triển Phần mềm là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, quy hoạch các hệ thống phần mềm hỗ trợ triển khai các quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ công tác vận hành, khai thác mạng lưới theo hướng  hiện đại  hóa, tối ưu hóa, tự động hóa, chuyên nghiệp hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.
-Tham gia phát triển các dự án phần mềm quản lý, giám sát, tác động trong mạng viễn thông
- Tham gia xây dựng các ứng dụng trên nền tảng di động.
- Tham gia xây dựng các ứng dụng hỗ trợ công tác vận hành khai thác theo chuẩn quốc tế
- Đọc hiểu tài liệu giải pháp hoặc chuyển tiếp mô tả nghiệp vụ trực tiếp từ khách hàng.
- Xây dựng các chức năng phần mềm.
- Tích hợp các chức năng phần mềm
- Thực hiện fix bug lỗi phần mềm

Your Skills and Experience

- Tốt nghiệp loại khá ĐH chuyên ngành CNTT, ĐTVT trở lên.
- TOEIC >=450
- Có kinh nghiệm làm Junior SE (Dev 1) với ngôn ngữ lập trình Java
- Có thể lập trình với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle hoặc tương đương.
- Có kỹ năng lập trình các module phần mềm phức tạp, review code, phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm đơn giản.
- Có kỹ năng thiết kế chi tiết (DD) dựa trên đặc tả yêu cầu (SRS) và thiết kế kiến trúc (SAD).
- Hiểu sâu và thành thạo về các Framework của Java: Primefaces; Framework vaadin; Struts-Hibernate.
- Thành thạo HTML5, CSS3, Javascript.
- Có hiểu biết về Web services, SOAP, REST
- Có kiến thức và kinh nghiệm về CSDL Oracle (PL/SQL), SQL Server, My SQL.

Why You'll Love Working Here

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông trên toàn cầu: Xây dựng chiến lược mạng lưới, nghiên cứu công nghệ, quy hoạch định cỡ, thiết kế, triển khai hạ tầng, vận hành khai thác đến quản lý tài nguyên, quản lý chất lượng mạng, quản lý dịch vụ, tối ưu mạng lưới.