Junior / Senior Java Developer

Ho Chi Minh , District 3, Vo Van Tan Street
See map

The Job

  • Tham gia phát triển phần mềm trên nền Web-application.
  • Tham gia vào phân tích thiết kế hệ thống.
  • Tham gia vào qui trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp.
  • Được đào tạo nghiệp vụ trong từng lĩnh vực

Your Skills and Experience

  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình Web trên nền tảng Java:
  • Có kinh nghiệm trong Struts 2, Hibernate, Spring, Spring MVC bắt buộc
  • Có kinh nghiệm với web servers và application servers (Apache, Tomcat, JBoss, IBM Websphere)
  • Có kinh nghiệm về CSDL MS. SQL Server, Oracle và MySQL.
  • Có kinh nghiệm về CSS, HTML, JavaScript, jQuery.
  • Có thể sử dụng tiếng anh trong công việc

    Why You'll Love Working Here

    Các bạn sẽ hiểu rõ cách làm việc theo quy trình thiết kế phần mềm, hiểu rõ nghiệp vụ, thấy sản phẩm mình làm ra phục vụ cho mục đích gì.

    - Điểm khác biệt các Công ty là: Tất cả được xây dựng từ đầu, hiểu rõ chuyên môn trong từng lĩnh vực. Nghiêp vụ là cái mà chúng ta cần nhất trong thời buổi hiện nay.

    -  Đặt biệt: Thế mạnh UNIT chuyên làm những sản phẩm liên quan đến: Ngân hàng, Bảo Hiểm, Quỹ đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

    • Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và nhiều thách thức cũng như cơ hội phát triển
    • Làm việc trên nền tảng công nghệ mới nhất
    • Thưởng trên dự án và hiệu quả công việc
    • Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong các lĩnh vực Tài Chính, Ngân hàng, Bảo Hiểm, Quỹ Đầu Tư, Xây dựng,…
    • Cơ hội làm việc với các dự án qui mô lớn trong và ngoài nước các tập đoàn đa quốc gia.
    • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe UNIT-Care.
    • Du lịch hằng năm dành cho cán bộ nhân viên.
    • Tham gia vào các hoạt động cộng đồng
    • Lương tháng 13
    • Chính sách thưởng năm căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.