46 jquery jobs in Ha Noi for you

Front-end Dev (JavaScript, CSS, JQuery)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

05 Frontend Dev (HTML5/CSS/Javascript)

Ha Noi

Backend Dev - Lập trình server - Nodejs

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

Urgent 10 Java Developer (Spring, MySQL)

Ha Noi
  • Great team, Big bonus
  • Attractive income
  • Friendly,pleasant environment

03 Java Developers (Spring, J2EE)

Ha Noi

.NET Software Engineer - Up to $1500

Ha Noi

05 PHP Web Developers Up to $2000

Ha Noi

Java Dev (OOP/MVC) ~ $1300

Ha Noi
  • Đóng bảo hiểm full lương
  • Tăng lương 2 lần/1 năm
  • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản

Developers (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Get new jQuery jobs by email

Junior PHP Dev (JavaScript, HTML5, OOP)

Ha Noi

05 .NET Developer (C#, ASP.NET) ~ $1,500

Ha Noi

DevOps Manager (C#, SQL, Cloud)

Ha Noi

Frontend Dev(JavaScript/Angular/ReactJS)

Ha Noi

Technical Lead/ Development Lead

Ha Noi

Xenforo Developer

Ha Noi

02 Back-end Java Dev- Up to 1600$

Ha Noi

Technical Leader (Java/ .NET, MySQL)

Ha Noi

Junior Java Developer (Spring)

Ha Noi

Java Developer (Spring,MySQL)

Ha Noi

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN