262 jquery developer jobs in Vietnam for you

02 PHP Developer (jQuery, HTML5)

Ha Noi

App Developer (JavaScript, JQuery, SQL)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Junior Backend Developer (PHP/JQuery)

Ho Chi Minh

Front-end Dev (HTML5, CSS, JQuery)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Monthly profit sharing program
 • Ongoing education and training

.Net Dev (Jquery,Javascript) ~ $1000

Ha Noi

Web Dev (JavaScript HTML5 JQuery)~ 1500$

Ha Noi

PHP Developer (SQL, Javascript, jQuery)

Ho Chi Minh

Gấp _ JAVA Web Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Frontend Developer (Up to $2,300)

Ho Chi Minh

Software Developer (PHP, MySQL)

Ho Chi Minh

Fullstack PHP Dev Up to $1000~1 year exp

Ho Chi Minh

Frontend Developer (JavaScript, CSS)

Ho Chi Minh
 • 13th month & Performance bonus
 • Chance to work in Japan
 • Health & accident insurance

Senior PHP Engineer (Laravel)

Ho Chi Minh

Sr. Fullstack Developer (.NET, MVC, SQL)

Ho Chi Minh
 • International and dynamic Team
 • Attractive Salary and benefits
 • Incentives, 13th bonus & trip

Backend Dev - Lập trình server - Nodejs

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Senior .Net Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

PHP Developers (HTML5, CSS)

Da Nang

Backend Developer (PHP, MySQL)

Ho Chi Minh
 • 9X Environment
 • Salary review 1 time/ 6 months
 • Chance to work onsite in Japan

eCommerce Developer (Magento, Headless)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

NVG Technology Headline Photo
NVG Technology Ho Chi Minh

THE GREAT PLACE TO WORK! Delivering top-performing mobile and platform products in Switzerland.