249 javascript jobs in Vietnam

 • Lương upto 40mil, cơ hội làm việc/du lịch Nhật Bản
 • 13 tháng lương, bonus, review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe PVI cho nhân viên (2.8 triệu)
Ha Noi
 • Lương upto 40mil, cơ hội làm việc/du lịch Nhật Bản
 • 13 tháng lương, bonus, review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe PVI cho nhân viên (2.8 triệu)
Hot
Ha Noi
17h
 • Bonus up to 4-months salary
 • 100% salary on probation time
 • Mini-flexible working hours
Ho Chi Minh
 • Bonus up to 4-months salary
 • 100% salary on probation time
 • Mini-flexible working hours
Hot
Ho Chi Minh
22h
 • MacBook Pro/Extra screens & Remote Work policy
 • Premium health insurance package for you, relative
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym/Fitness/English club
Ho Chi Minh
 • MacBook Pro/Extra screens & Remote Work policy
 • Premium health insurance package for you, relative
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym/Fitness/English club
Hot
Ho Chi Minh
23h
 • High salary
 • Macbook Pro for work
 • Bonus twice a year
Ho Chi Minh
 • High salary
 • Macbook Pro for work
 • Bonus twice a year
Hot
Ho Chi Minh
1d
 • Làm việc 5 ngày/ tuần
 • Team building siêu kool
 • Lương thưởng cực hấp dẫn
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Làm việc 5 ngày/ tuần
 • Team building siêu kool
 • Lương thưởng cực hấp dẫn
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
2d
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Hot
Ha Noi
3d
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Hot
Ha Noi
3d
 • Twice performance bonus/year
 • Seniority bonus - 10,000,000 VND for 5 years
 • Wedding support - 5,000,000 VND
Ho Chi Minh
 • Twice performance bonus/year
 • Seniority bonus - 10,000,000 VND for 5 years
 • Wedding support - 5,000,000 VND
Hot
Ho Chi Minh
3d