332 javascript jobs in Vietnam for you

Javascript Developer ($800-1500)

Ho Chi Minh

02 Unity Developers (C#, JavaScript)

Ha Noi
 • Lương không giới hạn
 • Nghỉ theo lịch VN & Nhật
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

JavaScript Engineer (NodeJS, ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Competitive Salary
 • Proactive working enviroment
 • Friendly colleagues

02 QA/QC Engineer (Tester, JavaScript)

Ha Noi

Software Engineer ~Java, JavaScript, SQL

Ho Chi Minh

Validation Engineer(Java,C,JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Aon insurance for you & family
 • Good compensation and benefits
 • Flexible working time

Senior/ Principle Javascript Developers

Ho Chi Minh

JavaScript Developer (HTML5)

Ho Chi Minh
 • Lương thay đổi theo năng lực
 • Tiếp cận nhiều dự án lớn
 • Học hỏi công nghệ mới hiện đại

Jr./Sr. NodeJS Developer (Javascript)

Ho Chi Minh
Ha Noi

02 Automation Tester (JavaScript, QA QC)

Ha Noi
 • Môi trường CÔNG BẰNG MINH BẠCH
 • Điều chỉnh lương 2 lần/năm
 • Cơ hội phát triển & thăng tiến
Get new JavaScript jobs by email

HTML5 Developer (CSS, JavaScript)

Ho Chi Minh

ASP.NET Developers (C#/JavaScript)

Ha Noi
 • Làm việc môi trường quốc tế
 • Đào tạo trong & ngoài nước
 • Cơ hội thăng tiến

Front-end Developer -HTML/CSS/JavaScript

Ho Chi Minh

Web PHP Developer (JavaScript, HTML5)

Ha Noi

10 Software Devs (Java, PHP, Javascript)

Ho Chi Minh

Front-end Developer (JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Help change the world!
 • Beautiful open work space
 • Opportunity to work overseas

08 Java Developers (Spring, JavaScript)

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn (15-20 tháng)
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Đào tạo, thăng tiến

Expert PHP Engineers (JavaScript, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

5 JavaScript Developer (AngularJS/HTML5)

Ha Noi

Front-end Dev (Javascript/HTML/CSS)

Ho Chi Minh
 • Global security company
 • Attractive salary & benefits
 • 100% SI & Extra Health care

Company Spotlight

Shopback Headline Photo
Shopback Ho Chi Minh

ShopBack - The Smarter Way