Java Developer (.NET, PL/SQL)

25 Nguyễn Thị Minh Khai, District 1, Ho Chi Minh
See map
2 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
  • Lương thưởng tương xứng năng lực làm việc
  • Có cơ hội phát triển bản thân

Job Description

·        Phát triển các ứng dụng liên quan đến các hệ thống ngân hàng trực tuyến: internet Banking, Mobile Banking, cổng thanh toán (payment gateway), phát triển các tiện ích thanh toán thẻ và các hệ thống ứng dụng khác hỗ trợ giao dịch trực tuyến.

·        Phát triển các ứng dụng quản trị nội bộ: Quản lý và phê duyệt khoản vay, số hoá thủ tục giấy tờ, quản lý bán hàng và các ứng dụng hỗ trợ thúc đẩy công tác quản lý và kinh doanh của ngân hàng.

·        Phát triển ứng dụng trên hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) hoặc ứng dụng tích hợp với hệ thống ngân hàng lõi.

·        Một số ứng dụng có thể phải đảm trách việc thiết kế chi tiết ứng dụng, prototype, dataflow, workflow,...

·        Hỗ trợ chẩn đoán, xử lý sự cố phát sinh liên quan đến các hệ thống ứng dụng được phân công.

·        Thực hiện các chính sách bảo mật, và tuân thủ quy trình/quy định của HDBank.

Your Skills and Experience

·        Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về Khoa học máy tính, CNTT, Toán Tin;

·        Hiểu biết về các hệ thống CNTT ứng dụng trong ngân hàng là lợi thế.

·        Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình: .Net, Java, Web React, PL/SQL (có kinh nghiệm nhiều hơn 01 ngôn ngữ hoặc một framework phổ biến là lợi thế)

·        Có xử lý API Web Services và sử dụng thành thạo các công cụ lập trình như Eclipse, Netbean

·        Có kinh nghiệm làm tốt về Java core Back-End, xử lý tốt Multithread, Multi-processing, cơ chế Hash table, cơ chế xử lý file.

·        Có kinh nghiệm làm việc và thiết kế CSDL trên DB Oracle, MS SQL …

·        Có kinh nghiệm làm việc với các hệ điều hành Enterprise Linux, HP-UX là một lợi thế.

·        Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

·        Có khả năng đọc tài liệu và giao tiếp bằng Tiếng Anh

Why You'll Love Working Here

  • Đánh giá và xét thưởng tương xứng với năng lực.
  • Được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo bài bản, tiếp cận với những công nghệ mới nhất và hiện đại nhất trong lĩnh vực tài chính.
  • Được hỗ trợ phát triển bản thân tối đa.
  • Du lịch. teambuilding hằng năm.
  • Lương tháng 13, lễ, Tết