Front-end Dev (Oracle, Java, MySQL)

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
9 days ago

The Job

• Phát triển, nâng cấp và tích hợp các ứng dụng
• Phát triển và cập nhật tài liệu về giải pháp và triển khai ứng dụng quy trình nghiệp vụ: BPM, ECM, LOS,...
• Phối hợp, đề xuất các giải pháp nghiệp vụ.
• Đưa ra các giải pháp công nghệ 
• Báo cáo công việc với cấp trên.

Your Skills and Experience

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng khối Công nghệ thông tin
• Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng quy trình nghiệp vụ BPM, ECM, LOS
• Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ ORACLE, MS SQL Server
• Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ phát triển phần mềm hướng đối tượng như: Java, C#, ASP.NET
• Có khả năng làm việc với các Frontend Framework như: AngularJS, Ext.js, Jquery, KendoUI, Reactjs,…
• Có kinh nghiệm làm việc với các Framework như: Hibernate, Struts, SPRING là một lợi thế
• Có kinh nghiệm triển khai các ứng dụng quy trình nghiệp vụ dựa trên một số nền tảng BPM/ECM như: Camunda, Activiti, Jbpm, Oracle BPM, IBM FileNet , Alfresco, Sharepoint... là một lợi thế.
• Tiếng Anh- Ưu tiên