IT Service and Operation (System Admin)

34 Láng Hạ, Dong Da, Ha Noi
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Attractive Remuneration
 • Personal Career Development
 • Oversea Training Programmes

The Job

Mục đích công việc

 • Giám sát hoạt động, xử lý trực tiếp các yêu cầu từ các phòng ban, đơn vị kinh doanh liên quan đến sử dụng hệ thống Bảo hiểm SAP và các hệ thống dịch vụ Công nghệ Thông tin khác được giao.
 • Đầu mối phối hợp đối tác, các đơn vị liên quan xử lỗi phát sinh nhằm đảm bảo dịch vụ CNTT, đáp ứng tối đa các yêu cầu của các phòng ban.
 • Hỗ trợ kiểm thử, điều phối dự án và nhận bàn giao sử dụng các sản phẩm phần mềm từ Phòng Phát triển ứng dụng và các dự án triển khai CNTT
 • Rà soát quy trình CNTT đã ban hành, quản lý và báo cáo tuân thủ quy trình CNTT

Nhiệm vụ và trách nhiệm

 • Thiết lập các Mục tiêu Mảng công việc được phân công theo định hướng hoạt động của đơn vị và giám sát thực hiện.
 • Hỗ trợ các phòng ban/người dùng liên quan đến các yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình sử dụng hệ thống SAP và các hệ thống dịch vụ Công nghệ thông tin khác
 • Nhận bàn giao và Hỗ trợ các hệ thống sau khi đi vào hoạt động.
 • Giám sát hoạt động hệ thống hàng ngày, thông báo tình trạng hệ thống ứng dụng, tiến trình chạy cuối ngày, hệ thống mạng an ninh đến cán bộ quản lý và các phòng ban chức năng liên quan.
 • Định kỳ rà soát quy trình CNTT đã ban hành, báo cáo tuân thủ quy trình
 • Giải đáp thắc mắc liên quan đến CNTT hoặc chuyển yêu cầu đến phòng chức năng và Ghi nhận ý kiến phản hồi .
 • Hoàn thành chương trình đào tạo theo kế hoạch, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động đề xuất những khóa học phù hợp.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia dự án, góp ý quy trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
 • Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/hoặc tập thể thực hiện không đúng.

Your Skills and Experience

Trình độ học vấn

 • Bằng cấp: Đại học/ cử nhân CNTT, Kinh tế
 • Ngoại ngữ:  Tiếng Anh giao tiếp. Tiếng anh đọc hiểu tài liệu

Kinh nghiệm

 • Kiến thức nghiệp vụ bảo hiểm, phát triển phần mềm, phần mềm, mạng và các ứng dụng.
 • Tối thiểu 2 năm làm các công việc liên quan đến phát triển phần mềm; Tối thiểu 2 năm hỗ trợ, vận hành hệ thống Core bảo hiểm

Năng lực cốt lõi

 • Hợp tác
 • Tư duy dịch vụ khách hàng, Sáng tạo

Năng lực chuyên môn

 • Phân tích
 • Quản trị hệ thống thông tin
 • Quản trị dự án