IT Security Operations (SecOps) Manager

Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
See map
10 hours ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

The Job

 • Develop and lead the Information Security program and be responsible for consolidating security Policies, creating awareness training, and implementing monitoring/control systems.
 • Develop and lead the Security Incident Management program and be responsible for assisting in the review of events, including notification, escalation response, and post-incident review.
 • Deliver operational readiness of security technologies.
 • Develop, implement, and monitor key metrics for security operations.
 • Lead multi-functional security projects/initiatives across the company and build relationships with people across the organization to influence change and drive adoption of security standards and best practices.
 • Coach and lead team members, nurture talent to develop a broad skillset relevant to their career development.
 • Coordinate the development and publishing of reports and metrics to communicate team accomplishments and security status controls and processes.

Your Skills and Experience

Requirements: Yêu cầu:

 • A solid technical understanding of the cyber threats against the financial industry.
 • 7+ years of experience in cyber operations, including cyber crime, forensics, or law enforcement.
 • Expertise and understanding of security processes and technologies including; threat analysis, intelligence, threat hunting, vulnerability assessment, security monitoring, compliance & auditing.
 • Working knowledge of key security capabilities and technologies in SIEM, vulnerability management, security orchestration, automation, and response and security analytics.
 • Able to demonstrate a consistent track record leading a team in the effective delivery of Incident and Problem Management.
 • Confident, with the ability to remain calm, controlled and focused in pressure situations.
 • Ability to identify operational risks and issues with a high sense of urgency, and take proportionate and appropriate actions.
 • Ability to help write concise reports based on complex data with accuracy, brevity, and speed while keeping the highest levels of the organization informed.
Education/Certification:
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science, Criminal Justice, Forensics, or related field, or equivalent years of work experience.
 • Industry certifications related to information security.
Desired: Mong muốn
 • Startup experience a plus
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về khởi nghiệp
 • Experience in consulting and project management.
 • Strong knowledge of industry frameworks, such as ISO and NIST.
 • Global enterprise experience preferred.

Why You'll Love Working Here

Bắt Tay Cùng ACB

 • Bạn có thêm 10.000 đồng nghiệp tại 365 đơn vị trên cả nước.
 • Bạn được chia sẻ những mối quan tâm với một cộng đồng thân thiện, tôn trọng con người
 • Bạn tiếp cận với kiến thức, kỹ năng mới nhất bằng các phương pháp tư đào tạo hiện đại
 • Bạn làm chủ con đường sự nghiệp trong một môi trường luôn vận động, đầy thách thức
 • Chế độ phúc lợi, đãi ngộ của bạn được bảo đảm
 • Bạn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Và Nếu Bạn Là Một Nhân Tài Của ACB

 • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng.
 • Bạn được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn lực trung, dài hạn cũng như đủ năng lực kế thừa
 • Có sự đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng