IT BUSINESS ANALYST

Tầng 07, tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Tu Liem, Ha Noi
See map
14 days ago

The Job

Phát triển Sản phẩm - Giải pháp

 • Gặp gỡ, trao đổi với các stakeholder khác nhau để tổng hợp các yêu cầu của hệ thống (nghiệp vụ, phi nghiệp vụ, tương lai phát triển).
 • Tổng hợp, phân tích các yêu cầu để xây dựng tài liệu Tính năng sản phẩm (Product requirement Docs), các nghiệp vụ (business) chi tiết cho doanh nghiệp.
 • Phối hợp với team phát triển để phát triển sản phẩm.
 • Viết tài liệu mô tả chi tiết sản phẩm, nghiệp vụ ở các dạng khác nhau (Software Specification Requirement, Epic/User Story …).
 • Phân chia các tính năng theo các milestones.
 • Phối hợp theo dõi thực hiện việc phát triển sản phẩm.
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối.
 • Viết tài liệu đào tạo triển khai (checklist công việc triển khai, checklist nghiệm thu…).
 • Viết tài liệu mô tả sản phẩm.
 • Slide giới thiệu sản phẩm.
 • Tài liệu để mô tả sản phẩm trên các phương tiện như website, banner.

Triển khai - đào tạo giải pháp

 • Cùng team triển khai giải pháp (phần mềm, nghiệp vụ) cho khách hàng, chuyên đổi mô hình hoạt động.
 • Giới thiệu tổng thể giải pháp, hệ thống.
 • Đào tạo end-user sử dụng phần mềm.
 • Đào tạo nghiệp vụ & Theo dõi quá trình tiếp thu nghiệp vụ của khách hàng.
 • Tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai của khách hàng.
 • Hỗ trợ người dùng.
 • Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, phân loại và chuyển cho đội phát triển xử lý.

 

Your Skills and Experience

 • Khả năng giao tiếp - khai thác thông tin, tổng hợp và phân tích.
 • Sử dụng thành thạo các kĩ năng văn phòng cơ bản (Snagit, Google Sheet, Docs, Excel, Outlook, …)
 • Đã biết hoặc sẵn sàng học, sử dụng các tool khác (MarkDown, Datagrip, Git, SQL ...)
 • Sẵn sàng và Yêu thích việc phát triển bản thân qua việc phát triển các kĩ năng, kiến thức khác.

Why You'll Love Working Here

 • Môi trường Agile trẻ, năng động, thực tế. Nhiều chuyên gia.
 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.