IT Business Analyst (All level)

Truyền Thông Nam Việt
Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cau Giay, Ha Noi
3 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Môi trường trẻ trung sôi nổi
  • Chế độlương/thưởng hấp dẫn
  • Hoạt động Teambuilding thường niên

Job Description

- Tiếp nhận và thu thập đầy đủ các yêu cầu, mong muốn từ khách hàng, người sử dụng cuối.

- Hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ, chi tiết hoá các yêu cầu và mô hình hoá vào việc xây dựng các giải pháp phần mềm, đề xuất giải pháp và đàm phán với khách hàng.

- Tham gia kiểm thử tính phù hợp của ứng dụng, demo.

- Phân tích nghiệp vụ dựa trên yêu cầu khách hàng, chuyển thành tài liệu phân tích thiết kế.

- Thiết kế mockup, wireframe

- Quản lý sự thay đổi của yêu cầu phù hợp với giải pháp và thời gian xây dựng phần mềm.

Your Skills and Experience

  1. Junior/Middle:

- Tốt nghiệm đại học, chuyên ngành công nghệ thông tin

- Kinh nghiệm làm việc >1 năm kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm Business Analyst

- Biết vẽ các biểu đồ (diagrams): Usecase, Activity, Flow, Sequence…

- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (MySQL, Oracle,....) để xây dựng tài liệu hệ thống sâu nhất.

     2.  Senior:

- Tốt nghiệm đại học, chuyên ngành công nghệ thông tin

- Kinh nghiệm làm việc >3 năm kinh nghiệm

- Biết vẽ các biểu đồ (diagrams): Usecase, Activity, Flow, Sequence…

- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (MySQL, Oracle,....) để xây dựng tài liệu hệ thống sâu nhất.

- Có kiến thức về lập trình, hiểu biết các ngôn ngữ là 1 lợi thế

Why You'll Love Working Here

- Lương từ 500 - 1000$ + thưởng
- Thưởng tết: định mức 3 tháng ( 1 tháng theo thâm niên 2 tháng theo KPI)
- Thưởng lễ: 1.000.000 VNĐ/ 1 nhân sự
- Thưởng dự án: Tùy từng năm.
- Thưởng sinh nhật: 500.000 VNĐ/ 1 nhân sự/ 1 năm
- Du lịch: Trong nước hoặc ngoài nước.

Là 1 trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển nội dung số