iOS Engineer (iOS, Mobile Apps,Japanese)

Quang Trung, Hai Chau, Da Nang
See map
15 days ago

The Job

Participate in projects of our client: E-bird, Inc. ( https://www.e-bird.biz/eng/)

* 01:  Consumer application / business application that uses UIKit is medium size. We do not develop games.
* 02: Mainly EC2 / S3 / Lambda / RDB / DynamoDB / VPC / Route 53 / AP Gateway / CloudWatch / Mobile Hub etc.
* 03: Mainly Notification Hubs / Mobile Apps.
※ 04 https://www.sketchapp.com

Your Skills and Experience

Ø Mandatory skills/ Kỹ năng bắt buộc:

• Communication in Japanese language (From N4 Level)

• Experience in developing iOS Native Application (* 01)

• Version control experiences such as Git

Ø Recommended Skills/ Kỹ năng đề xuất:

• Image processing using OpenCV and machine learning • AR technology using ARKit / Vuforia /

• Indoor positioning / location estimation using BLE Beacon

• Cloud service such as AWS (* 02) / Firebase / Azure (※ 03)

• Sketch (* 04) / Slice and export images and SVG materials from Photoshop design data

• Communication tools such as Slack / Backlog / ChatWork

Why You'll Love Working Here

- Lương tháng 13, thưởng thâm niên định kỳ 1 năm và thưởng khuyến khích cho team xuất sắc hàng quý.

- Tăng lương: mỗi năm 1 lần (vào tháng 8 hàng năm).

- Bảo hiểm: đóng full lương theo quy định của nhà nước.

- Phép năm: Nhân viên không dùng phép được thanh toán lại tiền phép chưa dùng theo quy định.

- Nghỉ hàng tuần: Thứ 7, chủ nhật, ít tăng ca. Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, còn có ngày nghỉ bổ sung có lương.

- Chế độ nghỉ mát, phúc lợi cho nhân viên (kết hôn, sinh con, ốm đau...) đầy đủ.

- Chế độ hỗ trợ cho nhân viên tham gia các lớp học Tiếng Nhật.

- Tham gia Football Club của công ty (Nam).

- Hàng năm, nhân viên thường xuyên được cử đi training chuyên môn tại Nhật Bản, thời gian ngắn hạn/ dài hạn tùy theo tính chất công việc

- Chế độ đào tạo chuyên môn tại chỗ, đào tạo nâng cao trình độ tiếng Nhật IT (do quản lý người Nhật trực tiếp hướng dẫn).

- Cơ hội tham gia đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tại Nhật Bản ngắn hạn/dài hạn.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển chuyên môn, năng lực...