iOS Developer

Ha Noi , Cau Giay, Duy Tân
See map
Expired

The Job

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS.
- Tham gia xây dựng ý tưởng cho ứng dụng.

Your Skills and Experience

- Kinh nghiệm:
+ 1 - 3 năm làm ứng dụng trên nền tảng iOS
+ Sử dụng thành thạo các tools lập trình XCode IDE, Inteface builder.
+ Biết Objective C
+ Biết lập trình hướng đối tượng, mô hình MVC
+ Biết về Database, Sqlite, JSON, XML
+ Ưu tiên ứng viên có App demo hoặc có App tren App Store


- Kỹ năng:
+ Nghiên cứu, tổng hợp.
+ Lập trình.
+ Có tinh thần trách nhiệm với dự án
+ Hoà đồng, sẵn sàng hợp tác cùng với các nhóm để hoàn thành mục tiêu chung.