Image processing (Python, C++)

Khu CNC Hòa Lạc, Other, Ha Noi
See map
13 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
  • Môi trường làm việc năng động, dẫn đầu thị trường

The Job

Trực thuộc VTX, Trung tâm Quang Điện Tử Hàng Không (TT.QĐTHK) là đơn vị nghiên cứu sản xuất các thiết bị quân sự liên quan đến lĩnh vực xử lý ảnh/thị giác máy tính trong ngành hàng không, với phòng nghiên cứu công nghệ lõi là Phòng Thị Giác Máy Tính (TGMT). Các sản phẩm có hàm lương công nghệ cao, bao gồm các hệ thống trinh sát cho phương tiện không người lái (UAV, USV, UGV, …), hệ thống bám bắt chỉ thị mục tiêu và các thiết bị quan trắc hàng không sử dụng QuadCopter trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, điện lực và biên phòng.  

- Tìm hiểu, phản biện nhóm nhằm xác định phạm vi và các chỉ tiêu kỹ thuật của bài toán cần giải quyết

- Nghiên cứu tài liệu khoa học liên quan (literature review), đề xuất và phản biện sơ đồ khối thuật toán với các thành viên trong nhóm

- Triển khai (các) thuật toán đã đề xuất trên máy tính PC sử dụng một trong các ngôn ngữ MATLAB/Python/C++, thư viện OpenCV, các AI framework,…

- Thực hiện các phép thực nghiệm nhằm đánh giá định lượng thuật toán theo các chỉ tiêu đã đề ra

- Dựa trên các đánh giá, đề xuất, triển khai các phương án tối ưu thuật toán nhằm thỏa mãn các chỉ tiêu về độ chính xác

- Triển khai thuật toán đã tối ưu độ chính xác trên nền tảng phần cứng cho trước (PC hoặc máy tính nhúng).

- Tích hợp chương trình đã triển khai vào nền tảng phần mềm hệ thống, đảm bảo hoạt động đúng chức năng đã đề ra.

- Tối ưu thuật toán thỏa mãn các chỉ tiêu về hiệu năng trong toàn hệ thống

- Thiết kế kịch bản thử nghiệm, triển khai thử nghiệm hệ thống đã tích hợp thuật toán

- Thực hiện các đánh giá và hiệu chỉnh cần thiết cho phù hợp với ngữ cảnh vận hành hệ thống.

- Viết tài liệu yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật bài toán

- Viết tài liệu mô tả chi tiết thuật toán đã phát triển

- Viết tài liệu API thuật toán đã triển khai

- Báo cáo với Trưởng phòng TGMT kết quả phát triển thường xuyên, các vấn đề phát sinh và đề xuất hương tối ưu

- Seminar chuyên môn với các thành viên trong nhóm

 

Your Skills and Experience

- Tốt nghiệp loại giỏi chính quy các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng

- Kiến thức tốt về đại số tuyến tính, sác xuất thống kê

- Có nền tảng cơ bản về xử lý tín hiệu/xử lý ảnh, thị giác máy tính và các thuật toán học máy

- Có kiến thức về các mô hình mạng thần kinh nhân tạo là một lợi thế

- Thành thạo MATLAB/Python và C++, OpenCV

- Có kinh nghiệm sử dụng một trong các AI frameworks như Pytorch/Keras/Tensorflow là một lợi thế

- Kinh nghiệm lập trình song song sử dụng CUDA là một lợi thế

- Trình độ Tiếng Anh tương đương 700 TOEIC

Why You'll Love Working Here

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel ( VTX) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, bắt đầu hoạt động từ ngày 18/ 01/ 2016. Chức năng là nền tảng để xây dựng một tổ hợp công nghiệp Hàng không, vũ trụ công nghệ cao của Việt Nam trong tương lai, với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia thiết kế, cán bộ kỹ thuật – công nghệ xuất sắc.