HTML5 Games Developer

Tran Thai Tong, Cau Giay, Ha Noi
See map
5 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • mobile/ social branded mini games
 • multi-culture/ professional working environment
 • city location/ within 4KM from District 1, HCMC

The Job

Description/ Summary / Tổng quan công việc

Chịu trách nhiệm thiết kế, viết phần mềm sử dụng các kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình liên quan, đồng thời phát triển cũng như bảo trì các trò chơi của công ty. Làm việc và báo cáo trực tiếp với Sr. Software Development Engineer.

Your Skills and Experience

Job duties and responsibility/ Nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc

 • Phát triển game HTML5 với Javascript, cocos2D creator, Construct 2.
 • Tham gia phát triển phần mềm cùng các tech lead theo mô hình Agile.
 • Phát triển, kiểm thử, sửa lỗi, lập các kế hoạch kiểm thử và script cùng việc bảo trì phần mềm với các framework và phương pháp liên quan.
 • Cộng tác với đồng nghiệp trong việc đánh giá code thành phẩm, cấu trúc hệ thống nội bộ cũng như đưa ra cải tiến về quy trình để duy trì/mở rộng các hệ thống và phần mềm hiện có.

Requirements/ Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kỹ sư phần mềm hoặc ngành có liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm dự án thật trong ít nhất 1 năm.
 • Có kinh nghiệm sử dụng Javascript.

Bonus skills/ Các kỹ năng thêm

 • Có kinh nghiệm với cocos2D JS hoặc cocos2D Creator hoặc Construct 2.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản lý source code, ví dụ như Bitbucket.
 • Có kinh nghiệm và mong muốn làm việc trong môi trường phát triển Agile
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt (cả nói và viết)

 

Why You'll Love Working Here

** Our benefits:
- Free lunch provided in office (with air-con room)
- 12 days sick-leave company paid per year
- 12 days annual leave company paid per year (+1 day for each serviced year)
- 24h accident insurance
- Annual workshop & training
- Annual Health Checking
- External training in technical skills & English skills
- Team dinner (Team building)
- 40 hours working per week (Mon-Fri)
- Annual bonus (based on global turnover)