Giám Đốc Vận Hành Hệ thống liên tục

191 Bà Triệu, Hai Ba Trung, Ha Noi
See map
11 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Công ty hàng đầu
 • Công việc tốt
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển

The Job

1. Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận,  xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong phòng,  đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng./Manage the team resources (headcounts management, staff development, work allocation, staff performance evaluation and recognition…)

2. Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của phòng theo hạn mức đã được duyệt./ establish, monitor and control the department’s approved budget.

3. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo định hướng hoạt động của TT và Khối /Establish and implement the department action plan as per approval by Center Head and Division Head

4. Hỗ trợ các đơn vị đánh giá các ảnh hưởng tiềm tàng tới hoạt động kinh doanh của họ và các định thời gian gián đoạn cho từng chức năng kinh doanh / Support units to conduct BIAs to determine their maximum disruption time

5. Xây dựng ngân sách để duy trì hoạt động kinh doanh và khôi phục hoạt động kinh doanh sau thảm họa./ Establish budget to maintain the the business recovery after a disaster occurs.

6. Xây dựng và theo dõi khóa đào tạo nâng cao nhận thức về Liên tục kinh doanh cho nhân viên/Establish and monitor the course to raise staff’s awareness

7. Xây dựng, triển khai và lưu giữ các kế hoạch liên tục kinh doanh và khôi phục sau thảm họa của các đơn vị/Establish, implement and keep records of units’ BCP plan

8. Đưa ra các khuyến nghị về chiến lược khôi phục và các giải pháp khôi phục cũng như các hành động triển khai khôi phục / Carry out recommendation to conduct recovery strategies, solutions as well as actions taken to recover

9. Duy trì và thử nghiệm các kế hoạch liên tục kinh doanh và khôi phục sau thảm họa. / Maintain and testing BCP plan ans disaster recovery plan

10. Triển khai và điều phối các địa điểm hỗ trợ (backup – bao gồm cả văn phòng và các khu vực kinh doanh) và các quy trình phản ứng trong trường hợp có sự cố. /Implement and coordinate backup sites (including offices and business areas) and response procedures in event of disaster.

11. Xây dựng và thực hiện các thử nghiệm khi có thảm họa để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lý của các kế hoạch và chiến lược hiện có, cập nhật quy trình và kế hoạch định kỳ. / Establish and implement testing in event of disaster to test the adequacy and suitability of existing plan and strategy. Update procedures and plan on regular basis.

12. Lập báo cáo tổng kết các hoạt động thử nghiệm bao gồm cả mục tiêu dự kiến, kế hoạch, thời gian thực hiện, thực tế triển khai, kết quả đạt được, phân tích, kết luận và khuyến nghị. / Conduct report on testing activities including expected objectives, plan, time frame, actual implementation, results, conclusion and recommendation.

13. Thực hiện vai trò là điều phối viên trong trường hợp có thảm họa./ Play the coordinator roles in event of disaster.

14. Xây dựng, duy trì hoặc thực hiện các thử nghiệm cây liên lạc để đảm bảo việc thông tin liên lạc phù hợp trong thời gian thảm họa. /Establish, maintain and test the call tree to ensure the suitable communication in event of disaster.

15. Xây dựng các kịch bản để tái thiết các hoạt động vận hành cho các loại dự kiện gián đoạn kinh doanh. /Establish recovery scenarios for operation activities for kinds of business disruptions

16. Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các quy định của Ngân hàng, và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). Ensure the department activities comply with the bank SLA if any.

17. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm KSVH & QLLTHĐKD/Conduct other tasks as per Center Head’s request

Your Skills and Experience

 • Có trình độ Đại học chuyên ngành (tài chính ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh, kinh tế   hoặc lĩnh vực liên quan). Ưu tiên trình độ trên Đại học, nền tảng từ IT, có kinh nghiệm về quản lý rủi ro hoạt động/kiểm soát
 • Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trong quản lý liên tục hoạt động kinh doanh hoặc mảng nghiệp vụ có liên quan
 • Có kiến thức chuyên sâu về quy trình cho vay và hoạt động dịch vụ của định chế tài chính
 • Có chứng nhận là chuyên gia BCM và kinh nghiệm quản lý dự án
 • Có thể đi công tác và hỗ trợ ngoài giờ làm việc khi cần
 • Có kiến thức & kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động vận hành (Operations) ngân hàng
 • Tiếng Anh: TOEIC tổi thiểu 650 điểm hoặc tương đương, có khả năng trình bày tiếng Anh tốt, thể hiện kỹ năng trong các cuộc họp của lãnh đạo cao cấp
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông tốt, sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, đánh giá và ra quyết định, giải quyết vấn đề, tư duy logic
 • Kỹ năng phát triển con người
 • Kiên định và liêm trực trong công việc

Why You'll Love Working Here

LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI

“Nếu bạn có động lực, tự tin và sẵn sàng làm việc hết mình, hãy GIA NHẬP CHÚNG TÔI. Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội hiện thực hóa các khả năng của bạn trong một môi trường làm việc đầy thách thức nhưng cũng rất thân thiện, nơi các nhân viên ưa thích chế độ lương thưởng cao tương ứng với hiệu quả làm việc, cơ hôi phát triển nghề nghiệp nhanh chóng và kinh nghiệm học hỏi ưu việt từ những nhà lãnh đạo đẳng cấp quốc tế”

Công ty hàng đầu

 • Một trong những ngân hàng hàng đầu và phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.
 • Với đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.
 • Chú trọng đến yếu tố con người xoay quanh các giá trị.

Công việc tốt

 • Môi trường làm việc thân thiện.
 • Tự chủ và linh hoạt.
 • Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

Cơ hội thăng tiến và phát triển 

 • Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
 • Có cơ hội được huấn luyện và học hỏi từ các chuyên gia tài chính quốc tế và đội ngũ lãnh đạo hàng đầu trong nước.
 • Chú trọng trong công tác đào tạo.

Chế độ đãi ngộ

 • Lương cố định cạnh tranh
 • Cơ hội đạt được mức thưởng tài chính cao với kết quả làm việc tốt.
 • Chế độ phúc lợi cạnh tranh.