Giám đốc phát triển ứng dụng web

Sailing Tower Building, District 1, Ho Chi Minh
See map
17 days ago

The Job

 • Phát triển mới, chỉnh sửa và tối ưu các website hiện tại cho VIB;
 • Dẫn dắt, phân công và hỗ trợ  các thành viên trong nhóm để hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo mô hình Agile –Scrum;
 • Hỗ trợ và phối hợp với nhóm kiểm thử xây dựng các kịch bản kiểm thử tự động
 • Xây dựng dựng tài liệu kỹ thuật cho dự án
 • Tìm hiểu các công nghệ mới và triển khai cho nhóm
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin;
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò trưởng nhóm hoặc cao hơn trong các dự án phát triển ứng dụng eCommerce, SEO, UX/UI;
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về các ngôn ngữ lập trình như: C#, Java, HTML/CSS, Javascript, XML, XPath, PL/SQL, PHP
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MySQL
 • Có kinh nghiệm làm việc với webserver/application server: IBM WebSphere portal, WebLogic, IIS, Tomcat;
 • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng web chạy đa nền tảng, tương thích với nhiều trình duyệt, lượng người dùng lớn, có kinh nghiệm tối ưu và tăng tốc cho website  
 • Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử  tự động sản phẩm
 • Trải nghiệm với các công cụ tự động hóa / dàn dựng và các hệ thống quản lý cấu hình như Ansible, SaltStack, CloudFormation, Puppet, v.v.
 • Có kinh nghiệm trong các công cụ CI / CD như Jenkins 2 / Hudson, Sonar, Nexus / JFrog, v.v.
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng làm Scrum Master
 • Tiếng Anh – lưu loát.