Gateway Interface Developer (Java Dev)

Nguyễn Trung Ngạn Street, District 1, Ho Chi Minh
See map
Tòa nhà Lucky building, 81 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cau Giay, Ha Noi
See map
9 days ago

Job Description

 • Participating in software development projects for Korean financial institutions and partners.Clients are financial institutions (including banks, financial companies ...).
 • Analysis the requirements, analyze the project business.
 • Use the tool after the Gateway Tool's training from a Korean or Vietnamese engineer.
 • Work with core system developers to develop interfaces with customer partners.
 • Use interesting gateway tools to implement interfaces between financial institutions and external partners to lure NAPAS, MoMo, FPT, credit institutions ......
 • Recruit junior developer to work in Ho Chi Minh City, while working may have to go to work or training in Hanoi in short-time.
 • Employees will be trained at the office in Hanoi at the beginning of work, then will work at the project deployed in Ho Chi Minh City.
 • The salary is agreed according to your capacity and experience.

 

 • Tham gia các dự án phát triển phần mềm cho các tổ chức tài chính và đối tác của Hàn Quốc. Khách hàng là các tổ chức tài chính (bao gồm ngân hàng, công ty tài chính ...).
 • Phân tích các yêu cầu, phân tích nghiệp vụ dự án.
 • Sử dụng công cụ sau khi được hướng dẫn training từ các kỹ sư Hàn Quốc và Việt Nam.
 • Làm việc với các core system developers để phát triển giao diện với các đối tác khách hàng.
 • Sử dụng gateway tools để thực hiện interface giữa ngân hàng và các đối tác bên ngoài như NAPAS, MoMo, FPT, các tổ chức tín dụng….
 • Tuyển dụng junior developer làm việc tại TP.HCM, trong quá trình làm việc có thể phải đi công tác tại Hà Nội.
 • Nhân viên sẽ được đào tạo tại văn phòng Hà Nội khi bắt đầu làm việc, sau đó sẽ làm việc tại dự án triển khai tại TP.HCM
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
 

Your Skills and Experience

 • Have knowledge of Java: Socket programming, J2EE ...
 • At least 2~3 years of experience
 • Good handling of all types of databases: Oracle, MS SQL Server ...
 • Various interface program experience (Socket, http/https, Restful/json, ..)
 • Experience in Linux/Unix system application development
 • Experienced in WEB/WAS (apache, tomcat, WebLogic, WebSphere...).

 

 • Có kiến thức về Java: Lập trình Socket, J2EE ...
 • Có ít nhất 2 ~ 3 năm kinh nghiệm
 • Xử lý tốt các loại CSDL: Oracle, MS SQL Server ...
 • Có kinh nghiệm về interface program (Socket, http / https, Restful / json, ..)
 • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng hệ thống Linux / Unix
 • Có kinh nghiệm về WEB / WAS (apache, tomcat, WebLogic, WebSphere ...).

Why You'll Love Working Here

 • Salary: up to 28.000.000 VND (gross)
 • Maintaining a good welfare policy during Covid's time.Competitive salary, worthy of the capacity to contribute.
 • Working from Monday to Friday.
 • Tourism, teambuilding, annual health check.
 • Working with Korean experts and Vietnamese staff who is young and dedicated to the job.
 • A dynamic work environment that respects personal development,  fair and encourages creativity.
 • Colleagues are friendly and willing to help each other.
 • Social insurance, health insurance, unemployment insurance under insurance law and other welfare regimes under labor law.

 

 • Lương: up to 28.000.000 VND (gross)
 • Duy trì chính sách phúc lợi tốt trong thời gian làm việc tại Covid, Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.
 • Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 • Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Được làm việc với các chuyên gia Hàn Quốc và đội ngũ nhân viên Việt Nam trẻ trung, tâm huyết với công việc.
 • Môi trường làm việc năng động, tôn trọng sự phát triển cá nhân, công bằng và khuyến khích sự sáng tạo.
 • Đồng nghiệp thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.
 • BHXH, BHYT, BHTN theo luật bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo luật lao động.