29 Games jobs in Vietnam for you

CocosJS Games Engineer (Android or iOS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Friendly working environment
 • Training from Japanese experts

CocosJS Games Engineer (Android or iOS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Friendly working environment
 • Training from Japanese experts

Games developer (iOS/Android)

Ho Chi Minh

QC Engineer (Games/App) - Part time

Ho Chi Minh

Mobile Game Manual Tester

Ho Chi Minh

Mobile Game Developer (Unity)

Ho Chi Minh

Mobile Game Engineer ($1,000 - $1,500)

Ho Chi Minh

Game Unity Dev - 1 năm KN (upto $1000)

Ha Noi

Senior Game Developer (Unity)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive Salary
 • Project Bonus
 • Offer Personal Macbook

Game Server Developer (Java, C#)

Ho Chi Minh
Get new Games jobs by email

Game Back-end Developer (800$-1500$)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (800$-1200$)

Ho Chi Minh

Game Server/ PHP/ C++

Ha Noi
 • Upto $1500
 • Cơ hội công tác Nhật Bản
 • Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí

Game Mobile Developer (Up to 25m vnd)

Ha Noi
 • Chia sẻ lợi nhuận từ s/p Game
 • Tháng lương 13
 • Xét tăng lương 02 lần/năm

Game Operation Manager (Vận hành Game)

Ha Noi

Senior Game Server Engineer

Ha Noi

2D Game Artist

Ha Noi

Unity 3D Developer

Ha Noi

Unity Game 2D

Ha Noi

Junior Unity 3D Developer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh