40 games jobs in Vietnam for you

Unity Developer (C#/Games) - Upto $1500

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Dự án khủng, khách hàng lớn
 • Onsite Nhật không cần tiếng

Games Engineer (C#, Objective C, PHP)

Ha Noi

Experience Games Engineer (Unity, C#)

Ha Noi

UI Designer (UI-UX; Games) - Up to $1300

Ha Noi

02 Unity Developer (Games)

Ha Noi

02 2D Games Artist

Da Nang

02 Unity Game Dev (C#, Unity, Games)

Ha Noi

Games Artist - $1200

Ha Noi
 • Môi trường cực kỳ thoải mái
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Chế độ đầy đủ

Senior 3D Animator (Unity, Games)

Ha Noi

Senior Mobile Games Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • International workplace
Get new Games jobs by email

Unity Developer (Games, C#)

Ha Noi

Developers (JavaScript, C++, Games)

Ha Noi

3D Artist Designer (Unity, Games)

Ha Noi

Unity Game Developer - Up to 1.200$

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

[Mobile Game Server] Java Developer

Ha Noi
 • Lương có thể lên đến 1000$
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

UX Designer (UI/UX, Up to $1300 net)

Ha Noi

Unity Game Developer (C#, Up to $1300)

Ha Noi

Unity Developer (All levels)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Private Medical Check up
 • Project Bonus
 • Offer Personal Equipments

Game Server Dev (Java, C#, TypeScript)

Ho Chi Minh

Game Designer (~ Up to 2500$)

Ha Noi

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam