Fullstack Dev (Java, Angular, MySQL)

Canal Circle
1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoan Kiem, Ha Noi
13 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Mức lương cao Up to 2500$
 • Phụ cấp xăng xe + ăn trưa

Job Description

 • Thiết kế cấu trúc dữ liệu, lập trình trên server cho ứng dụng
 • Biến thiết kế giao diện tĩnh vào thành ứng dụng web hoặc di động
 • Xây dựng các kịch bản để kiểm thử các thành phần của chương trình trên máy chủ và giao diện.

Ngoài ra:

 • Bạn cần có khả năng đọc và nghiên cứu cơ sở mã Java khổng lồ
 • Bạn cần có kinh nghiệm về Java, Spring framework và Tomcat.
 • Bạn cần có hiểu biết về hệ thống cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc tương tự.
 • Bạn cần có kiến thức về shell script và các lệnh Linux và làm quen với các công nghệ như Docker container và Kubernetes để có thể quản lý quy trình CI / CD của chúng tôi.

Your Skills and Experience

 1. Logic, Data Structures and Algorithms
 2. JS/TS hacker
 3. HTML/SCSS hacker
 4. Có kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm với ít nhất 02 trong các kỹ năng sau:
 • Ionic
 • Angular
 • React Native
 • React.js
 • Flutter
 • iOS SDK
 • Android SDK

     5.  Trình độ tiếng Anh tốt (có thể nói và nghe trong giao tiếp cơ bản, có thể đọc và viết tài liệu bằng tiếng Anh)

*** Ưu tiên:

 • iOS App Store, Android Google Play Store
 • Docker
 • Git
 • AWS and Google Cloud Platform
 • IDE such as Visual Studio Code

Why You'll Love Working Here

 • Mức lương cao từ 1000$ - 2500$ cùng quyền nhận cổ phiếu của công ty
 • Cơ hội làm việc và công tác tại nước ngoài
 • Công ty đóng 100% bảo hiểm y tế và xã hội theo quy định của nhà nước
 • Công ty mua thêm gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp của Bảo Việt, với rất nhiều lợi ích và sử dụng được ở các bệnh viện cao cấp như Hồng Ngọc, Vinmec, Việt Pháp.... với mức hỗ trợ chi trả lên tới 500,000,000 VND / tháng. Đặc biệt, những người thân trong gia đình (như vợ, con) có thể cùng tham gia gói bảo hiểm này với mức giá ưu đãi.
 • Review tăng lương sau 6 tháng
 • Phụ cấp xăng xe + ăn trưa

Want to grow professionally, make an impact and score a lot of karma points?