Fullstack Software Engineer-Cloud/NodeJS

Lotte Tower, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi
See map
14 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
  • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật, Singapore, Mỹ..
  • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực

Job Description

Company: Panasonic R&D Center Vietnam - Belonging to Panasonic Vietnam Group
Location: 17th Floor, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai St., Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam.

Responsibilities:
• Develop Server/ Cloud side 
• Develop IoT Solution 
 

Your Skills and Experience

• Vietnamese nationality
• University degree or higher
• Experience in software development with Java Spring, Node.js, Angular React Vue.js 
• Experience in software architecture patterns such as MVC, MVVM, MVP, Microservices
• Experience in software design with UML
• Preferred if having experience working with Android/iOS development
• Preferred if having experience working with cloud (AWS, Azure), Solution Architect or DevOps or CI/CD 

BENEFITS: Successful candidates will be offered:
• Work directly with international customers;
• Work with new technology, domain (IoT, Smart Factory, Smart Home);
• Professional and friendly global working environment;
• Clearly defined long-term multi-career roadmap;
• Development & training opportunities: Oversea business trip, Japanese training, Technical training; Soft-skill training; etc.
• Attractive and competitive salary & bonus package depend on abilities, performance and competencies;
• Flexible working time that supports work-life balance (Core time: 9:00-16:00; 5 days from Monday - Friday/ week); Additional special holiday;
• Well-protected with 24/7 personal accidental and medical care insurance.

Why You'll Love Working Here

Panasonic sẽ là lựa chọn đúng đắn của bạn, vì sao?

Ở Panasonic, nhân viên sẽ làm việc trong môi trường với sự giao thoa giữa văn hóa Nhật Bản, Việt Nam và thế giới:

  • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều;
  • Cơ hội đào tạo và phát triển thông qua các chuyến công tác, huấn luyện kỹ thuật tại Nhật Bản, Singapore, Mỹ,…
  • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực và sự cống hiến;
  • Giờ làm việc linh hoạt, tạo điều kiện cân bằng cuộc sống cho từng nhân viên