Full-stack (NodeJS, VueJS, React Native)

285 Cách Mạng Tháng 8, District 10, Ho Chi Minh
See map
Expired

The Job

 • Vận hành và phát triển các chức năng trên nền tảng Website/CMS/Middleware VTV GT

Your Skills and Experience

 • Am hiểu các công nghệ đang sử dụng, NodeJs, React native, Vuejs, SASS CSSS, HTML, Flowplayer, Django, Python, Golang
 • Kinh nghiệm xử lý CCU 10000k, tối ưu code, mạnh về noSQL, SQL.
 • Kinh nghiệm design patterns, mạnh xử lý RESTful web service, JWT, OAuth2.
 • Kinh nghiệm về mảng automation tool, Unit Test
 • Kinh nghiệm làm việc trên môi trường linux server, CI/CD, Docker container.
 • Hiểu các kỹ thuật nền tảng streaming VoD, Live streaming, player, DRM, CDN, VAST, VPAID
 • Hiểu biết về quy trình làm việc Agile Scrum, sử dụng tốt các tool Jira, Git.
 • Hiểu về hệ thống quảng cáo Google Ads, Admanager Google
 • Trình độ học vấn CĐ/ĐH

Bắt buộc

 • Sẵn sàng đi công tác
 • Sức khỏe tốt.
 • Kinh nghiệm thực tế Full Stack Developer

YÊU CẦU KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC

 • Trình độ máy tính
 • Khả năng/ kỹ năng khác
 • NodeJs, Reactive, Vuejs, SASS CSSS, HTML, Flowplayer, Django Python, Golang, CDN, Google Ads, Admanager Google, Jira, Git

Các yêu cầu khác 

 • Năng động, trung thực, thích làm chi tiết & tính cam kết cao.
 • Chịu được áp lực công việc và thời hạn hoàn thành.