Full Stack Developer (Python, Rails)

Ho Chi Minh , Tan Binh, Nguyễn Phúc Chu
See map

The Job

Với vai trò là một Full Stack Developer, bạn sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để tạo những website tối ưu cho di động. Bạn cũng đồng thời sử dụng tối đa năng lực của mình trong thiết kế để tạo mới và phát triển những tương tác với người dùng. Bạn sẽ làm việc từ thiết kế giao diện đến từng bước phát triển trên website.

Bạn sẽ phải luôn khám phá công nghệ và kỹ thuật mới để áp dụng vào phát triển sản phẩm và xây dựng danh tiếng của FiteGolbal như là một chuyên gia dẩn đầu về sáng tạo. Nếu không chắc chắn công nghệ mới có thích hợp với sản phẩm của chúng ta hay không? Hảy thử chúng trong các đợt nghiên cứu, trình bày trước các thành viên của nhóm, hoặc chỉ cần nói lên ý kiến với những lập trình viên khác. Bạn đồng thời nghiên cứu những tính năng mới và ý tưởng sản phẩm, thực hiện nó, tối ưu trãi nghiệm người dùng, phát thảo những ý tưởng và cùng đội của mình mang ý tưởng đến tay hàng triệu người dùng.

Ở vị trí này, bạn là người tạo ra khác biệt. Bạn dùng đam mê kết hợp với kỹ năng bản thân để tạo ra sản phẩm cuốn hút người dùng. Với thành công đó sẽ giúp FiteGolbal có thể phát hành IPO và phát triển xa hơn.

Your Skills and Experience

* Hơn hai năm kinh nghiệm trong lãnh vực chuyên môn.

* Có kinh nghiệm làm sản phẩm thực tế với Python hoặc Ruby on Rails.

* Kỹ năng logic thành thạo.

* Kỹ năng lập trình hướng đối tượng thành thạo.

* Kinh nghiệm làm việc với Bootstrap, JSON, Ajax, AngularJS, React JS, jQuery, Node.js.

* Biết qua Linux (Linux command line).

* Biết qua triển khai trên nền tảng đám mây là một lợi thế như EC2, Heroku, Engine Yard.

* Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động (native và/hoặc hybrid) là một lợi thế.

* Có kiến thức về tối ưu UX/UI.

* Có kinh nghiệm làm việc trong triển khai phương pháp phát triển Agile.

* Khả năng làm việc theo nhóm và với lập trình viên khác, gần như không làm việc một mình.