Frontend (HTML5, JavaScript, AngularJS)

Ha Noi
Expired

The Job

 • Tham gia vào việc phát triển sản phẩm của công ty, lập trình frontend, chuyển các file thiết kế (PSD, Sketch, invision,..) sang HTML CSS.
 • Bảo trì, nâng cấp cho frontend của sản phẩm của công ty (Angularjs)
 • Có hiểu biết ReactJS, VueJs là một lợi thế.
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển sản phẩm

Your Skills and Experience

 • Am hiểu HTML/CSS, biết sử dụng các CSS framework (bootstrap,..) và tối ưu hoá CSS, HTML, JS theo chuẩn để cải tiến tốc độ.
 • Có kinh nghiệm lập trình frontend
 • Có kĩ năng lập trình tốt javascript, biết sử dụng các javascript framework (angularjs, vuejs, ReactJs,...) là một lợi thế
 • Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt
 • Có khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và hiệu quả
 • Khả năng chịu áp lực cao

Why You'll Love Working Here

 • Thu nhập cạnh tranh
 • Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến và đãi ngộ cao.
 • Thưởng KPI, cung cấp hỗ trợ kiến thức phát triển bản thân và lộ trình thăng tiến.