Front end Dev (JavaScript/HTML5/CSS)

To Hien Thanh, District 10, Ho Chi Minh
See map
32 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Công ty hàng đầu Việt Nam
 • Cơ hội thăng tiến rõ ràng
 • Lương thưởng hấp dẫn

Job Description

 • Manage, develop or integrated web/ hybrid apps
 • Contribute constantly not only to development but also initiatives to keep things moving forward.
 • The problem-solving, can-do attitude.
 • Collaborate with other team members, Designers, and Managers, CTO.

Your Skills and Experience

 •     Strong proficiency in JavaScript, including DOM manipulation and the JavaScript object model
 •      Experience with HTML, CSS and one or more javascript framework like Angular/React.js Prototype, Backbone.
 •     Experience with PostMan tool
 •     Familiarity with newer specifications of ECMA Script
 •     Experience with data structure libraries (e.g., Immutable.js)
 •     Familiarity with RESTful APIs
 •     Knowledge of modern authorization mechanisms, such as JSON Web Token
 •     Familiarity with modern front-end build pipelines and tools
 •     Experience with common front-end development tools such as Babel, Webpack, NPM, etc.
 •     Ability to understand business requirements and translate them into technical requirements
 •     A knack for benchmarking and optimization
 •     Familiarity with agile methodologies
 •     Familiarity with code versioning tools ( Git, SVN, and Mercurial)
 •     Thorough understanding of React.js and its core principles
 •     Experience with popular React.js workflows (such as Flux or Redux)
 •     Knowledge of isomorphic React is a plus

Why You'll Love Working Here

 • Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.
 • Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.
 • Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
 • Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...
 • Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.