Front-End Dev (HTML5, CSS, Javascript)

Others
14 days ago

The Job

Thiết kế giao diện website; giao diện phần mềm, ứng dụng trên nền web.

 Địa điểm làm việc: Vườn ươm công nghệ phần mềm, P2.2 Số 3 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang

Your Skills and Experience

  • Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, biết cách viết mã giao diện dựa trên thiết kế.
  • Ưu tiên người có kinh nghiệm trong việc viết mã giao diện web HTML5, CSS3, jQuery.