63 fresher accepted jobs in Ha Noi

 • Attractive salary
 • 13-month salary package
 • MacBook Pro support
Ha Noi
 • Attractive salary
 • 13-month salary package
 • MacBook Pro support
Hot
Ha Noi
3d
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Signing Bonus 01 Month Salary
 • Allowances & Training Programs
Ha Noi
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Signing Bonus 01 Month Salary
 • Allowances & Training Programs
Ha Noi
8d
 • Môi trường Startup nhưng chính sách Tập đoàn lớn
 • Gói thu nhập năm từ 14 đến 17 tháng lương
 • Tưởng thưởng xứng đáng, được coaching nhiều skills
Ha Noi
 • Môi trường Startup nhưng chính sách Tập đoàn lớn
 • Gói thu nhập năm từ 14 đến 17 tháng lương
 • Tưởng thưởng xứng đáng, được coaching nhiều skills
Hot
Ha Noi
1d
 • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..
 • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực
Ha Noi
 • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..
 • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực
Hot
Ha Noi
2d
 • Hình thức làm việc hybrid
 • Đài thọ 100% chi phí học tập cho CBNV
 • Bảo hiểm 100% lương
Da Nang
Ha Noi
 • Hình thức làm việc hybrid
 • Đài thọ 100% chi phí học tập cho CBNV
 • Bảo hiểm 100% lương
Hot
Da Nang
Ha Noi
5d