97 fresher accepted jobs in Ha Noi

 • Thu nhập 14 -15 tháng lương/năm không giới hạn;
 • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
 • Gói bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ người thân
Ha Noi
 • Thu nhập 14 -15 tháng lương/năm không giới hạn;
 • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
 • Gói bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ người thân
Ha Noi
16d
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Domino up-to 18M
 • Allowances & Flexible working time
Ha Noi
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Domino up-to 18M
 • Allowances & Flexible working time
Hot
Ha Noi
2d
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13th month Salary and Bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13th month Salary and Bonus
Ha Noi
5d
 • Total income: 14 months salary/year+ project bonus
 • Salary review twice per year
 • Personal health care insurance 24/24 (PVI Care)
Ha Noi
 • Total income: 14 months salary/year+ project bonus
 • Salary review twice per year
 • Personal health care insurance 24/24 (PVI Care)
Ha Noi
5d
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
7d
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
7d
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
 • Môi trường trẻ - sáng tạo
Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
 • Môi trường trẻ - sáng tạo
Hot
Ha Noi
3h